طراحی تجربه کاربری تهران فود

پیمایش به پایین
عرفانه صحرائی
عرفانه صحرائی
یک
 • محل اقامت:
  ایران
 • شهر:
  تهران

طراحی تجربه کاربری تهران فود

طراحی تجربه کاربری
19 / 100
 • وضعیت:

  تکمیل شده

 • کارفرما:

  -

 • موقعیت:

  ایران

طراحی تجربه کاربری اپلیکیشن فروش غذای آنلاین ، که مراحل

 1-Stakeholder Interview
2-Benchmarking (Competitive Analysis)
3-User Research
4-Information Architecture ( User Scenarios, User Flows )
6-Low Fidelity Wireframe
7-Prototyping & Interactions

انجام شده است.

© تمامی حقوق برای عرفانه صحرائی محفوظ می باشد.
ایمیل: misssahraii@gmail.com
ارسال پیام

  * اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند.
  تماس